Vermogensadviseur

VACbekwaam analyseert uw vermogensadviseur

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, vanzelfsprekend – maar het is aanbevelenswaardig deze zover mogelijk te beperken. Zeker nu huidige markten aan zoveel veranderingen onderhevig zijn. Het instorten van de huizenmarkt en het bankwezen nog maar enkele jaren terug heeft ons geleerd onze beleggingen niet voor gegarandeerd te nemen. Toekomstige veranderingen ten voordele van groene energie en ten nadele van fossiele brandstoffen zijn voorbeelden van signaleringen die we nu al kunnen doen – en met een realistische vermogensadviseur worden deze vertaald in verstandige investeringen. Een portefeuille dat zoveel mogelijk rendement nastreeft en tegelijkertijd zoveel mogelijk risico uitsluit is immers in uw belang.

VermogensadviseurWerkt uw vermogensbeheerder naar behoren?

Elke belegger heeft weer andere motieven, verwachtingen en wensen – geen investeerder is hetzelfde. Heeft u bijvoorbeeld gewetensbezwaren bij enkele bedrijven of juist een voorkeur tot het stimuleren van andere, dan wilt u een vermogensbeheerder die gehoor geeft aan deze persoonlijke uitgangspunten. Maar hoe controleert u, zeker in het weinig transparante gebied van de financiële markten, of de beheerder die verantwoordelijk is voor uw beleggingen het goed doet?

Uw criteria centraal

VACbekwaam ondersteunt u precies hierin. Geanalyseerd wordt of uw huidige vermogensadviseur of -beheerder uw wensen en eisen heeft waargemaakt. Onder meer de risico’s, rendementen, beleggingsdoeleinden en gemaakte kosten worden in deze beoordeling meegenomen en helder aan u gepresenteerd. Mocht hieruit blijken dat uw huidige beheerder niet voldoet, dan gaat VACbekwaam met u mee op een gesprek met deze partij, waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Ook kunnen we aan de hand van uw criteria voor u op zoek gaan naar andere vermogensbeheerders en -adviseurs die wél tegemoetkomen aan uw doelstellingen. Aan u de keuze!

   Autoriteit financiële markten     Contact