Vermogensbeheer vergelijken

VACbekwaam stelt u in de mogelijkheid uiteenlopende vormen van vermogensbeheer te vergelijken

Heeft u of uw bedrijf een aanzienlijk bedrag te beleggen, oriënteert u zich dan vooraf goed op de uiteenlopende mogelijkheden die er zijn – en die overigens telkens aan verandering onderhevig zijn. Het inschakelen van een bureau met kennis van zaken, niet in de laatste plaats de actuele zaken, is dan zeker geen overbodige luxe.

Vermogensbeheer vergelijkenEen bemiddeling tussen u en verschillende vermogensbeheerders

VACbekwaam bemiddelt tussen enerzijds u en uw wensen en anderzijds de vermogensbeheerders die mogelijk interessant zijn voor u. U, en u alleen, geeft hier de richting aan. We bieden u enkel de mogelijkheid verschillende wijzen van vermogensbeheer met elkaar te vergelijken, opdat uzelf tot de keuze komt die past bij u. Derhalve stellen we verschillende beheerders en adviseurs aan u voor, die op hun beurt met voorstellen komen tot het verstandig beleggen van uw bedrag. Wij zullen u hierin te allen tijde van gefundeerd advies voorzien en, wellicht ten overvloede, is dit vanzelfsprekend geheel onafhankelijk en onpartijdig.

De risico’s en het rendement onder de loep

We werken volgens een standaard aanpak, maar voor elke klant is de uitkomst gevarieerd. Geen enkel uiteindelijk beleggingsplan is immers hetzelfde – en daarom bieden wij ook nooit standaard oplossingen. In tegenstelling zelfs. We beoordelen uw huidige beleggingen, mits daarvan sprake is, in een uitgebreide analyse. In het daaruit voortvloeiende rapport komt onder meer aan bod wat enerzijds het risico en anderzijds het rendement is van uw portefeuille(s). Samen met u bekijken we of uw huidige vermogensbeheerder of -adviseur (nog steeds) tegemoetkomt aan de wensen en eisen die u aan uw vermogen stelt. Indien dit niet het geval is, wordt u vrijblijvend in de mogelijkheid gesteld verschillende andere vormen van of bureaus in vermogensbeheer met elkaar te vergelijken.

   Vermogensadviseur     Contact